Het Wit Wat team, bestaande uit vlnr, Murk-Jaep van der Schaaf (Scenario en Regie), Sybrand Bok (Geluid), Noah Tol (presentatie), Jan Bensliman (Camera en Fotografie). Locatie Harmenspark Harlingen, Flassh bronsgieterij Balk, Boereijs in Terherme en It Fryske GEA in Eernewoude.

 
https://ilseoelbers.nl/
https://www.flassh.nl/
https://www.boereiis.nl/
https://www.itfryskegea.nl/
https://www.skoal.tv/programma/wit-wat