Webwerkt

Jan Bensliman

Als je dan toch iets achter laat, maak het dan tot iets waar jij trots op mag zijn en je kleinkinderen dankbaar.

Vreemd gaan, mono, FWB’s, Poly en andere vormen.

Antidiuretisch hormoon (ADH) of vasopressine

ADH speelt ook een grote rol bij monogamie. De productie van ADH is bij monogame diersoorten veel hoger dan bij soorten die polygaam of promiscue zijn. Dit mechanisme schijnt in de evolutie meerdere keren opnieuw te zijn uitgevonden, want het is tussen niet-verwante soorten hetzelfde. Om te achterhalen of ADH de enige bepalende factor is verrichtte Larry Young een experiment waarbij door genetische modificatie de productie van ADH in de graslandwoelmuis verhoogd werd. De graswoelmuis is van nature promiscue, maar de gemodificeerde muizen werden specifieker bij de keuze van hun partner en bleven er trouw aan. ADH lijkt daarmee de bepalende factor te zijn.

Een open relatie of vrije relatie is gewoonlijk een vaste relatie waarbij de partners elkaar toestaan om ook seks met anderen te hebben. Binnen een huwelijk wordt een open relatie ook wel een open huwelijk genoemd.
Een open relatie valt onder de parapluterm non-monogamie. Non-monogame relaties bestaan in verschillende vormen, hoewel monogamie in de westerse samenlevingen wel de norm is.
Ongeveer 3 à 4 procent van de Nederlanders heeft een open relatie

Polyamorie in Nederland
Ongeveer 0,8% van de Nederlanders heeft meerdere vaste partners. Hoewel het hebben van meerdere partners niet gelijk staat aan polyamorie, geeft het een indicatie.
Het hebben van meerdere vaste partners neemt toe met leeftijd.
Onder 25- tot 39-jarigen heeft 0,5% meerdere partners;
onder 40- tot 54-jarigen is dat 0,9% en
onder 55- tot 79-jarigen is dat 1,0%.

Ellen Laan / SWN Seskueel Welzijn Nederland.
Esther Perel
Daphne Gakes
Annette Burgers 
Michele Weiner-Davis
Cheex

Het van seks verstoken huwelijk | Michele Weiner-Davis | TEDxCU
7.871.377 weergaven29 apr. 2014
https://youtu.be/Ep2MAx95m20

En dan is er ook nog TANTRA. De speurtocht naar nog meer verbinding (het woord 2022)