Jan Bensliman

Als je dan toch iets achter laat, maak het dan tot iets waar jij trots op mag zijn en je kleinkinderen dankbaar.
Fryslan Dok

Wol

Regie: Albert Jensma – Fryslan Dok
De prijs van Nederlandse wol is zo laag, dat schapenboeren er geld op toe moeten leggen. Wol gaat als afval naar lagelonenlanden. Actiegroep Pleed maakt van wol weer een waardevolle grondstof.

Lees verder »

Ik bin PRO

Ik bin PRO In het programma “Ik bin PRO” loopt presentator Raynaud Ritsma bijna een jaar lang mee op drie Friese scholen voor praktijkonderwijs, om

Lees verder »

De grenzen van Europa

Europa en haar minderheden. In de eerste helft van 2019, heb ik mee mogen werken aan een drieluik van programma’s voor Omrop Fyslân over een

Lees verder »
Alyt

Alyt verteld

Tsjek schooltv voor de Friesche taalontwikkeling op de basisschool. Alyt Damstra heeft tussen 2011 en 2017 in de rol van “Alyt legt uit” een vaste

Lees verder »

Baskenland

2017 – Omrop Fryslân / FryslanDok. Naar een idee van Bart Kingma A bertsolari is a singer of bertso, a musical verse in Basque tradition. The bertolaris are often found

Lees verder »

Éric van Hove

Fenduq

After eight months of production involving craftsmen from four countries (9 Dutch, 1 Indonesian, 5 Swedish and 35 Moroccans), Eric van Hove’s latest sculpture has been unveiled at the Fries Museum October 2019.

A replica of the Mercedes-Benz OM422 V8 industrial engine used to motorize the Claas Jaguar forager harvester, it concludes an intense manufacturing process made public during this year long exhibition.

Director: Bart Kingma
Camera: Jan Bensliman

BBC Radio

Eric van Hove makes sculpture that goes “vroom”. For the past few years, this conceptual artist has been working in Morocco on a project called the Mahjouba Initiative, which involves building a series of motorbikes using only traditional craft materials. Eric calls this work “a socio-economic sculpture”, the idea being that the pieces can be exhibited as artworks but also used as the prototype for a new vehicle.

Anna McNamee meets Eric and his team as he works on the latest model – the Mahjouba III – which was to be put on show at the 1-54 Contemporary African Art Fair in Marrakech in 2018.

De grinzen fan Europa (De grenzen van Europa)

Roma, Sami en Catelanen

In the documentary (a series of three) ‘The borders of Europe’, Onno Falkena tries to answer the question “Can the EU offer to the minority areas, soport dealing with the minority issues?” In establishing the EU, Europe was expected to be there for the minorities and regions as well. Often, the EU must balance the importance of the people of the regions with that of the nation states. It turns out that Brussels drivers often choose the latter.

Director: Bart Kingma
Investigative Journalist: Onno Falkena
Camera: Jan Bensliman

© 2019 Omrop Fyslân.

YouTube link:

  1. The Roma in Plovdiv, Bulgaria – Link to YouTube
  2. The Sami in Jokkmokk in Sweden – Link to YouTube
  3. The Val d’Aran in Catalonia – Link to YouTube
Foto: Onno Falkena

Documentaire
(serie)

Ik ben PRO

Vanaf 22 janiuari 12 weken lang elke woensdag bij Omrop Fryslân.

Documentaire
(15 delen)

Teken fan libben


regie Murk-Jeap van der Schaaf
Over de impact van dodelijke verkeersongelukken op nabestaanden en hulpverleners

Vanderschaaf Film
Format, research, productie en regie.
Compilatie

Hierbij moet je denken aan documentaires, educatieve programma’s, reclamefilmpjes, bedrijfs- en product informatie/presentaties video.

De berchrede fan it flakke lân’: 
Deel 4: Jabik Veenbaas en Anja Haga

De berchrede fan it flakke lân’: 
Deel 3: Nynke Laverman en Govert Geldof

De berchrede fan it flakke lân’: 
Deel 2 Greet Andringa en Theunis Piersma

De berchrede fan it flakke lân’: 
Deel 1: Ineke van Gent en Oeds Westerhof

‘Rainbow Warrior’
Sipke Jan Bousema

‘Te rie by Us Heit’
Willem Lodewijk

‘Ik bin PRO’
Het Friese praktijk onderwijs

‘It wurd wat’ (‘het w(o)ord wat):
De Fryske poëzy

Master of Dramatic Space

Jaroslav Malina

A Documentary on Jaroslav Malina – 2009

A Documentary on Jaroslav Malina is een documentaire over een wereldberoemde stage designer.

“How does living under a totalitarian regime affect an artist? This film sheds light on Jaroslav Malina’s life and career, showing how he worked with integrity and imagination, mixed with enough caution to allow him to survive and become a world leader in stage design”

Regie/productie: Hans van Seventer
Camera: Jan Bensliman
Eerste editor: Lutger Bakema
Tweede editor: Mattias Ronda

© 2011 Art Revisited Productions.

Winnaar van award voor BEST INTERNATIONAL SHORT DOCUMENTARYop het Garden State Film Festival 2011

Jaroslav Malina - Brno juni 2009
Jaroslav Malina - Brno juni 2009

White Box Paintings

Christiaan Kuitwaard

Avonturier achter hûs – FryslanDok 2018

Zuiver fluisterend vertelt Christiaan Kuitwaard in tekeningen en schilderijen over zijn liefde voor de gewone dingen om onze heen. Kopje, stoel, takken, schaduw, zee. En dan vooral de stilte die daarin schuilt.

Pure whispering Christiaan Kuitwaard tells in drawings and paintings about his love for the ordinary things around us. Cup, chair, branches, shadow, sea. And especially the silence that lies in it.

Samensteller: Albert Jensma
Camera: Jan Bensliman
© 2018 Omrop Fryslân.

Christiaan Kuitwaard - White Box Painting
Christiaan Kuitwaard

Youtube link:
https://youtu.be/SqGiCLLoSaA

Christiaan Kuitwaard, avonturier in de achtertuin: 
https://www.npostart.nl/POW_03690261

Website:
https://www.christiaankuitwaard.nl

Mijn werk, is bijna altijd, samenwerken! Of het nu om een tv programma (80% van mijn werk) gaat of werken voor een andere opdrachtgever.
Wat ik er mee wil zeggen is dat mijn werk bestaat uit werken met mensen voor mensen.

Want hoe je het ook wendt of keert aan het einde van de rit is er een kijker. Een toeschouwer die ik wil bereiken, wil raken.

Ja en beelden zeggen in veel gevallen nu een maal meer dan woorden.

Kortom als je je bedrijf, je product of je denkbeelden wild presenteren, demonstreren of uitdragen……. 

Denk eens in beelden!