In de 19e eeuw speelde de van oorsprong Engelse ondernemer John Cockerill een cruciale rol in de ontwikkeling van Seraing tot industriestad. In 1817 kocht hij het 20 jaar eerder door de staat genaaste zomerpaleis van de prins-bisschoppen en begon er een cokesfabriek met hoogovens. De door hem opgerichte staal- en machinefabrieken werden na zijn dood in 1842 een naamloze vennootschap, de Société anonyme John Cockerill. Dit bedrijf speelde onder andere een vitale rol bij de aanleg van spoorwegen in België en daarbuiten. Op 1 oktober 1927 hield Koning Albert I in de fabrieken van Cockerill zijn bekend geworden toespraak van Seraing.Wikipedia

Bron : Wikipedia