Jan Bensliman

Als je dan toch iets achter laat, maak het dan tot iets waar jij trots op mag zijn en je kleinkinderen dankbaar.

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Op deze website doen we er alles aan om aan deze regels te voldoen.

Postadres/Vestigingsadres:
Graaf Adolfstraar 10-203, 8606BS Sneek.
Telefoon: nul zes 53548902
E-mailadres: webwerkt@gmail.com