Webwerkt

Jan Bensliman

Als je dan toch iets achter laat, maak het dan tot iets waar jij trots op mag zijn en je kleinkinderen dankbaar.

Portretten Jeugd

Van 2005 tot en met 2010, zes jaar lang dus, was er het programma Linkk. Jongelui speelde de hoofdrol in een reeks over jeugd. Dat ging gepaard met dol drieste taferelen en een haast anarchistische werk sfeer en de meest fantastische afleveringen. Helaas kwam de serie in 2010 onverwachts tot een abrupt einde.