Webwerkt

Jan Bensliman

Als je dan toch iets achter laat, maak het dan tot iets waar jij trots op mag zijn en je kleinkinderen dankbaar.
Servies, werk van Lies van Huet.

Lies van Huet – Op internet beter bekend als Lies Keramiek. Lies is sinds 1980 keramiste. Ik ontmoete haar voor het eerst eind 2018.
Toen begonnen we met de opnamen van het Fenduq project, later bekend als “Hert & Siel” Lies was een van de Friese ambachtslieden (Keramiek) die deel nam aan dit avontuur, doordrengt van Arabiesche invloeden en romantiek.

In 2020 kreeg onze samenwerking vervolg, toen ik voor Lies een serie nieuwe objecten mocht fotograferen. Zie hier het resultaat.

Hert & Siel”

Keramiek - Lies van Huet