9.4 SAMENVATTING
 Veiligheid

 

Interferentie

Interferentie is de verstoring van radiografische besturing of gps van een onbemand luchtvaartuig, al dan niet moedwillig, door andere systemen.
Het kan zijn dat een besturingssignaal wordt verstoord door andere signalen die op hetzelfde moment op dezelfde frequentie zitten (denk bijvoorbeeld aan zendmasten en transformatoren).

 

Molest

Molest is sabotage, vernieling of vijandige overname van het onbemande luchtvaartuig.
Het is daarom van groot belang om jouw onbemande luchtvaartuig altijd goed in de gaten te houden zodat luchtvaartuig niet gesaboteerd kan worden.
Je bent niet standaard verzekerd tegen alle vormen van molest.

 

Modificatie

Modificatie is het technisch aanpassen van een onbemand luchtvaartuig.
Door een modificatie kan een operatie worden verstoord of juist worden verbeterd.

 

CE-markering

Veel producten mogen uitsluitend in de EER (Europese Economische Ruimte) worden verhandeld als ze over een CE-markering beschikken.
Zodra een product een CE-markering heeft, betekent dit dat het product voldoet aan wettelijke eisen wat betreft veiligheid, gezondheid en milieu.
Indien je aanpassingen doet aan een onbemand luchtvaartuig met een CE-markering, vervalt de markering en de verzekering.

 

Nationale veiligheidseisen

Elke EU-lidstaat kan enkele aanpassingen hebben op de Europese regelgeving.

Zo bepaalt bijvoorbeeld elke EU-lidstaat waar wel en niet gevlogen mag worden met onbemande luchtvaartuigen

(ook wel zonering genoemd).