8.4 SAMENVATTING
 
Verzekering

Net als bijvoorbeeld autorijden brengt het vliegen met een onbemand luchtvaartuig vanzelfsprekend een risico met zich mee.

Daarom is voor het vliegen met een onbemand luchtvaartuig in de EU een verzekering verplicht.

Voor de Open-categorie gaat het hierbij om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor schade of letsel veroorzaakt door onbemande luchtvaartuigen.

Voor de Specific- en Certified-categorie zijn speciale verzekeringen vereist.

 

Aansprakelijkheid in geval van ongeval of incident

Als piloot is het belangrijk om globaal de inhoud van de verzekeringspolis te kennen.

Dit maakt het duidelijker wat de rechten en plichten zijn bij een ongeval.

 

Nationale verzekeringseisen

De operator dient zich te houden aan de Europese én nationale regelgeving.

Veel verzekeringen maken onderscheid tussen vliegen in Nederland en vliegen in andere Europese landen.

 

Aanpassingen aanbrengen aan de drone

Je mag niet zomaar veranderingen aanbrengen aan een onbemand luchtvaartuig zonder dat dit invloed heeft op de verzekering.

Door technische aanpassingen vervalt de verzekering.