2.5 SAMENVATTING – Luchtruimrestricties

 

Introductie luchtruimrestricties

Binnen de Europese wetgeving mogen de lidstaten op nationaal niveau geografisch zones afbakenen om redenen van veiligheid, beveiliging, privacy of milieu.

Luchtruimstructuur

Op basis van de regels van ICAO (International Civil Aviation Authority) is het luchtruim verdeeld in verschillende klassen, van A tot en met G. De meeste vluchten met een onbemand luchtvaartuig vinden plaats in luchtruimklasse G.

Het gehele luchtruim bestaat uit verschillende Flight Information Regions (FIR).

Control Area (CTA)

Een Control Area is een deel van het luchtruim op grote hoogte. Hier treft je vooral het vliegverkeer dat op bepaalde routes vliegt.

Terminal Area (TMA)

Een Terminal Area is een deel van het luchtruim op middelgrote hoogte. Je treft hier vooral IFR-verkeer dat bezig is aan de klim of daling.

Controle Zone (CTR)

Een Control Zone is een lokaal gebied rondom een vliegveld. Het vliegverkeer wordt geregeld door de verkeerstoren (Tower, TWR).

Instrument en Visual Flight Rules

Voor onbemande luchtvaartuigoperaties in de Opencategorie en dus onder VLOS-condities, houdt de piloot zich dus altijd aan de Visual Flight Rules. Hier geldt het See-and-Avoid-principe.

Luchtruimrestricties

De zogenaamde Airspace Restrictions kun je terugvinden in het AIP, het AIP bevat alle informatie over een veilige vluchtuitvoering en voorschriften, regelingen en gegevens van luchthavens en luchtruimen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende restricties:

  1. Prohibited (EHP)
  2. Restricted (EHR)
  3. Dangerous (EHD)
  4. Temporary Reserved Airspace (TRA)
  5. Cross Border Area: een TSA (Temporary Segregated Area) 
  6. Radio Mandatory Zone (RMZ)
  7. Transponder Mandatory Zone (TMZ)
  8. Tijdelijk gebied met beperkingen (TGB)
  9. Overige gevaarlijke vlieggebieden

ICAO-kaarten (International Civil Aviation Organization)

De International Civil Aviation Organization schrijft voor dat in de luchtvaart overal dezelfde ICAO-kaarten moeten worden gebruikt met een schaalverdeling van 1:500.000.