11.4 SAMENVATTING
Massa en balans

De massa en balans zijn uitermate belangrijk voor een luchtvaartuig.
Als een luchtvaartuig niet in balans is, bestaat de mogelijkheid dat het onbestuurbaar wordt.
Voor een luchtvaartuig gelden er verschillende soorten begrippen ten aanzien van massa:

  • Ledig gewicht: het gewicht van alle onderdelen van het luchtvaartuig zonder belading en brandstof;
  • Stijggewicht (Take-Off Mass): het gewicht van het luchtvaartuig inclusief belading en brandstof;
  • Landingsgewicht (Landing Mass): het stijggewicht minus de verbruikte brandstof .

 

Het maximale gewicht dat een luchtvaartuig mag hebben om nog te mogen opstijgen, wordt ook wel de ‘Maximum Take-Off Weight’ (MTOW) genoemd.

Als een bepaald systeem in balans is, betekent dit dat de massa aan weerskanten van het nulpunt identiek is.

 
Zwaartepunt

De balans van een voorwerp wordt bepaald vanuit het zwaartepunt.
In een zwaartepunt komt de gehele massa van een voorwerp samen.
Voor een luchtvaartuig is het dus zeer belangrijk om het zwaartepunt goed te bepalen.

 
Batterijen

De batterij is de energieleverancier van het onbemande luchtvaartuig.
Een batterij bestaat uit meerdere cellen, die chemische energie omzetten in elektriciteit.

  • Bij LiPo batterijen bestaat er een kans op zelfontbranding.
  • De nominale voltage van een LiPo-accu is 3,7 V.

 

Er zijn tot nu toe drie mogelijkheden om zo’n brand te bestrijden:

  • Gecontroleerd laten uitbranden;
  • Volledig onderdompelen in water;
  • Volledig bedekken met zand.