Webwerkt

Jan Bensliman

Als je dan toch iets achter laat, maak het dan tot iets waar jij trots op mag zijn en je kleinkinderen dankbaar.

De Stormruiter documentaire wordt in opdracht van Omrop Fryslân gemaakt, door programmamaker Bart Kingma en cameraman Jan Bensliman.

In dit programma gaat Bart in Duitsland op zoek naar de oorsprong van het verhaal en in Friesland praat hij met Bouke Oldenhof over zijn schrijvers aandeel in de voorstelling Stormruiter en praat Bart met Sytse Buwalda die het verhaal ook al eens in het Bildt’s vertaalde. Een bijzonder detail is dat het theaterspektakel (regie: Regie Jos Thie) in de Biltse taal wordt opgevoerd!

Camera
SONY PXW-FS7

Setting
Cine EI – S-Gamut/SLog2
1920×1080 – 50P 50
Codec: XAVC-L

NPO
1 en 2 september
Omrop Fryslân
 2 september

Het oonklelijke verhaal is door de Duitse schrijver Theodor Storm in 1888 geschreven.

Storms novelles hebben gemeen dat er doorgaans een onheilspellende, duistere kracht in zit; in tegenstelling tot de dichters uit de Romantiek gaat het bij Storm niet meer om de scheppende drang van het individu, maar om de natuur die in haar alledaagsheid onoverkomelijk fataal zal worden. De venen en heidelandschappen van Noord-Duitsland, en de alomtegenwoordigheid van de zee voeren steeds tot een definitief eindpunt dat het lot bepaalt. De figuren gedragen zich niet zelden irrationeel; ze doen onverklaarbare zaken die ten langen leste tot hun ondergang leiden. Zijn eerste en laatste novelle, Immensee en Der Schimmelreiter, zijn het bekendst. Het werk van Storm is enigszins een voorbode van het naturalisme, met dien verstande dat er steeds een gothic-achtige component latent aanwezig blijft. Storm werd en wordt om zijn combinatie van toegankelijkheid en diepzinnigheid, die de Heimatkunst ver overstijgt, sterk gewaardeerd.

Hij ging in 1880 met pensioen in Hademarschen, om zich volledig aan zijn literaire activiteiten te kunnen wijden. Zijn meesterwerk, Der Schimmelreiter, schreef hij in zijn laatste levensjaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *