Webwerkt

Jan Bensliman

Als je dan toch iets achter laat, maak het dan tot iets waar jij trots op mag zijn en je kleinkinderen dankbaar.

Auteursrecht:

Niets van deze website of beelden op een andere manier verkregen (foto’s en filmmateriaal) mag zonder schriftelijke toestemming van Jan Bensliman / Webwerkt.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Jan Bensliman | Webwerkt.nl. De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij de fotograaf. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto’s bij de fotograaf ligt.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Jan Bensliman | Webwerkt.nl is het niet toegestaan om inhoud van deze site te gebruiken.

Dus als U mijn foto’s of cinematografische beelden, voor welk doel dan ook, wil gaan gebruiken. Neem dan contact met mij op, nul zes 53548902 of inkoop@webwerkt.nl

persoonlijkheidsrechten:
De rechten waarmee feitelijk vastblijft staan dat het werk is gemaakt door de maker. als het werk dan wordt gebruikt op een manier die schade berokkend aan de maker of die niet is te vereenzelvigen met het idee van de maker achter het werk, houdt de maker bijvoorbeeld [ook als hij zijn auteursrechten heeft overgedaan] recht op rectificatie of publicatie van zijn naam als maker.

Als je zeker wilt zijn met betrekking tot het auteursrecht, kun je hier (zie button) uitgebreid en duidelijke informatie vinden.